Perunkirjoituspalvelumme

Perunkirjoitus

Kokonaisvaltaiseen perunkirjoituspalveluumme kuuluu vähintään sukuselvityksen hankkiminen perukirjaa varten, osakkaiden virkatodistukset, itse perukirja, uskotut miehet sekä lopulta perukirjan toimittaminen verottajalle.

Teemme perunkirjoituksia vuosikymmenten kokemuksella. Tarvittaessa lähetämme kutsut perunkirjoitukseen pesän osakkaille ja hankimme tarvittavia perunkirjoitukseen liittyviä asiakirjoja. Voit myös tilata meiltä pelkän sukuselvityksen tai kysyä kysyä apua kaikissa kuolinpesän asioissa. Kysy lisää tai jätä tarjouspyyntö.

Perunkirjoitus, osakkaina leski ja lapsiaesim. 725€
Perunkirjoitus, osakkaana vain leskiesim. 660€
Perunkirjoitus lesken jälkeenesim. 880€
Perunkirjoitus naimattoman ja lapsettoman jälkeenesim. 780€
Perunkirjoitukset590-1800€
Työtunti95€
Toimistomaksu alk.55€
Esimerkkihintoja perunkirjoituspalvelustamme

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on perintökaaren 20 luvun 1§:ssa määrätty tilaisuus, joka on pidettävä kolmen kuukauden sisällä kuolemasta, siitä riippumatta minkä ikäinen vainaja oli tai oliko hänellä omaisuutta. Mikäli kolmen kuukauden määräaika on umpetumassa, voidaan Verohallinnolta anoa lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle.

Perukirja on pöytäkirja, joka valmistuu perunkirjoitustilaisuudessa.

Mikä on perukirja?

 1. Veroilmoitus, jonka pohjalta määrätään perintövero
 2. Selvitys vainajan ja kuolinpesän veloista ja vastuista
 3. Kuolinpesän osakasluettelo, johon kirjataan kaikki sellaiset henkilöt/tahot, joilla on oikeus saada jotain jäämistöstä.
 4. Pohja perinnönjaolle ja mahdolliselle pesänselvitykselle

Kenelle kutsu perunkirjoitukseen?

 1. Leski
 2. Lakimääräiset perilliset
 3. Toissijaiset perilliset
 4. Testamentin saaja
 5. Testamentin viimesaaja
 6. Tarvittaessa edunvalvojalle
 7. Mahdollinen ns. epäselvä osakas

Mitä peruKIRJAAN MERKITÄÄN?

 • osakkaan sukulaisuussuhde perittävään
 • testamentit, avio-oikeus, avioehtosopimus
 • lahjat ja niihin liittyvät avio-oikeusmääräykset
 • tiedot perittävän sitoumuksista, esim. takausvastuut
 • ennakkoperinnöt/lahjat
 • arviot omaisuuden arvosta
 • lakiosavaatimukset (jos esitetään perunkirjoituksessa)
 • perinnöstäluopuminen (jos esitetään perunkirjoituksessa)
 • lesken ilmoitukset
 • osakkaiden ilmoitukset
 • muu tarvittava selvitys koskien pesää

TILAA PERUNKIRJOITUSPALVELU

Voit aloittaa tilauksen alla olevalla ”Aloita järjestelyt tästä” -kaavakkeella. Lisätietoja puh. 050 4727 980 tai palvelu@viipuri-aaltonen.fi

Saadessamme toimeksiannon, aloitamme sukuselvitysten hankkimisen ja konsultoimme asiakasta mitä papereita kyseessä oleva kuolinpesä tarvitsee perunkirjoitusta varten. Kun ko. tiedot ovat kasassa, käymme paperit läpi, jonka jälkeen sovimme ajan perunkirjoitukselle.

Sopimuksesta lähetämme kutsut pesän osakkaille, teemme testamentin tiedoksiantoja, arvoimme kuolinpesän omaisuutta, teemme tarvittavia valtakirjoja/ilmoituksia jne.


Tutustu myös

TUKEA & OHJEITA