Mistä aloitan hautajaisjärjestelyt?
Omaisille

Mistä aloitan hautajaisjärjestelyt?

Hautaustoimistoomme voi olla yhteydessä heti, kun voimat siihen riittävät. Useimmiten hautaustoimistoomme otetaan yhteyttä parin päivän sisällä kuolemasta. Hautausluvan tai kuolintodistuksen valmistumista ei ole tarpeen odottaa. Ensimmäisen yhteydenoton voi…

Ohjeita kuolinpesän hoitajalle
Omaisille

Ohjeita kuolinpesän hoitajalle

Yleisesti kuolinpesän asioita hoitaa henkilö, joka kuolinpesän tilan parhaiten tuntee. Kuolinpesää edustaa kuolinpesän hyväksymä(t) henkilö(t). Toisissa yhteyksissä asioiden hoitoon tarvitaan valtakirja kaikilta pesän osakkailta, toiset asiat hoituvat…

Omaisille

Hautajaisten kustannukset

Hautausjärjestelyt kustantavat noin 900 eurosta ylöspäin keskikustannusten ollessa 1 800 -2 500 euron luokkaa.  Hautausjärjestelyjen kustannukset koostuvat pääpiireittäin vainajan kuljetukseen liittyvistä tehtävistä, arkusta, vainajan vaatetuksesta, mahdollisesta uurnasta, kukkakoristeluista, tilaisuuden…

Omaisille

Arkun valinta

Miten valita arkku – vai tuhkaushautaus? Hautaustoimilain mukaan vainaja tulisi haudata viivytyksettä. Ensin varmistetaan vainajan eläessään esittämät toiveet. Mikäli suvussa on sukuhauta, voidaan sinne haudata arkussa tai…

Omaisille

Kun vainaja ei kuulu seurakuntaan

Saako kirkon hautausmaalle haudata kirkkoon kuulumattomia? Saa. Seurakunnilla on velvollisuus osoittaa hautapaikka vainajalle vainajan kotikunnasta niin vaadittaessa. Seurakunnalla on myös velvollisuus osoittaa niin sanottu tunnukseton hautapaikka sellaisille,…