Hautajaiset järjestetään useimmiten noin kahden – kolmen viikon sisällä kuolemasta. Käytännön asiat vaikuttavat kuitenkin hautajaisten ajankohtaan. Ei ole epätavallista, että hautajaiset on muutaman päivän sisällä kuolemasta tai toisaalta kuukauden päästä. Hautaustoimilaissa (6.6.2003/457 -2§) on kuitenkin säädetty, että ”vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivästystä haudattava tai tuhkattava”

Hautaustoimistoomme voi olla yhteydessä heti, kun voimat siihen riittävät. Useimmiten hautaustoimistoomme otetaan yhteyttä parin päivän sisällä kuolemasta.

Hautausluvan tai kuolintodistuksen valmistumista ei ole tarpeen odottaa. Ensimmäisen yhteydenoton voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai kotisivujemme kautta, jonka jälkeen sovimme henkilökohtaisen tapaamisen toimistossamme. Jos omaisilla ei ole mahdollisuutta tulla toimistoomme, hautausjärjestelyistä on mahdollista sopia puhelimitse sekä verkossa. Tapaamisen voi sopia myös omaisen kotiin. Lisäksi hautausjärjestelyt voidaan aloittaa myös kotisivujemme kautta vuorokauden ympäri kohdasta: Aloita tästä.

Kun toimistollemme annetaan toimeksianto järjestää hautajaiset, jää käytännön asioiden vastuu meille. Me opastamme omaista miten jatkossa tulee toimia ja olemme tavoitettavissa jokaisessa omaista askarruttavassa asiassa. Ymmärrämme, että omaiset ovat uuden asian äärellä ja mahdollisesti ensimmäistä kertaa. Me autamme parhaamme mukaan kaikessa hautausjärjestelyihin liittyvässä.

Eräs omainen halusi jakaa parhaan neuvon, jonka sai pastorilta, kun illalla oli saatu kuolinviesti läheisen äkillisestä poismenosta: Yritä saada ensi yönä unta ja nukkua yö mahdollisimman hyvin. Heti aamulla ota yhteys hautaustoimistoon, niin kaikki selviää.

Käymme tapaamisessa läpi asioita, jonka pohjalta ilmenee seikat, jotka tulee huomioida. Etukäteen ei siis mukana tarvitse olla mitään. Kuitenkin jos tiedossa on, että vainajalle halutaan pukea omat vaatteet niin ne voi ottaa mukaan jo ensimmäiseen tapaamiseen. Käytännössä tulemme kysymään samoja tietoja vainajasta, jotka löytyvät esim. kelakortista. Tapaamiseen menee yleensä aikaa noin tunti.

Hautausjärjestelyt kustantavat noin 900 eurosta ylöspäin keskikustannusten ollessa 1 800 -2 500 euron luokkaa. Palvelumme hintaan kuuluu aina asioinnit kaikkien yhteistyötahojen kanssa kuten seurakuntien ja seurakuntayhtymän, hautausmaan, krematorion, pitopalvelun, kappelin, sairaalan/laitoksen/palvelutalon jne. Omaiset saavat aina kustannusarvion sopimistamme hautausjärjestelyistä. Valtakunnallisella tasolla kuolinpesän kaikki kuolemaan liittyvät kulut ovat keskimäärin alle 4 000 euroa.  Niin sanottuja pakollisia kuluja ovat hautausjärjestelyistä koostuvan laskun lisäksi tuhkaukseen tai maahan hautaamiseen liittyvät kulut sekä perunkirjoitukseen liittyvät kulut.  

Mikäli kuolinpesällä on tietty summa käytettävissä hautajaisia varten, voimme suunnitella järjestelyt käytettävissä olevan rahasumman mukaan. Hautauskulut ovat kuolinpesän kuluja, jotka maksetaan kuolinpesän varoista, ja jotka ovat vähennyskelpoisia perintöverotuksessa.

Yleisestä ajattelusta poiketen alusta asti hautaustoimistomme järjestettäväksi annetut toimeksiannot eivät lisää vaan useimmiten säästävät kuolinpesän kustannuksia. Edullisimman mukaisesti tehdyt hautausjärjestelyt hoituvat niin, että me järjestämme kaiken hautajaisia varten ja ilmoitamme omaisille ajat, paikat ja muut tarvittavat yksityiskohdat. Tällöin on luonnollisesti otettava huomioon, että omaisella ei välttämättä voi olla erityistoiveita.

Toimeentulotukea saava sosiaalitoimen asiakas saa toimeentulotukena myönnettävän maksusitoumuksen hautajaisia varten. Omaisten on tällöin ensisijaisesti oltava yhteydessä sosiaalitoimistoon.

Saa. Seurakunnilla on velvollisuus osoittaa hautapaikka vainajalle vainajan kotikunnasta niin vaadittaessa. Seurakunnalla on myös velvollisuus osoittaa niin sanottu tunnukseton hautapaikka sellaisille, jotka eivät halua tulla haudatuksi siunattuun kirkkomaahan.

On siis mahdollista haudata olemassa olevaan sukuhautaan kirkkoon kuuluvia sekä kirkkoon kuulumattomia, tai paikkakuntalaisen saada uusi hautasija hautausmaalta.

Yleisesti ottaen hautajaisia järjestetään jokaiselle uskontokunnalle ominaisesti.

Uskonnottomissa hautajaisissa muistopuheen kappelissa pitää usein ammattipuhuja ja tilaisuudessa kuunnellaan enemmän musiikkia. Tilaisuuden kulku suunnitellaan yksilöllisesti, mutta usein tilaisuus on samantyyppinen kuin hautajaiset yleensä. On alkumusiikkia, kukkien laskeminen arkulle, yhdessä laulettavaa musiikkia tai yhdessä kuunneltavaa musiikkia, muistopuhe ja lopuksi loppumusiikki. Puhujana voi vaihtoehtoisesti toimia saattoväen joukosta löytyvä läheinen.

Toiveet musiikin suhteen on mahdollista ottaa vapaammin huomioon, kun hautajaiset pidetään Krematoriosäätiön ylläpitämässä Hietaniemen krematoriokappelissa. Hautaustapa voi olla joko arkkuhautaus tai tuhkaaminen.

Omaisilla on oikeus katsoa vainajaa. Tämä tulisi tapahtua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos mahdollista, niin siinä sairaalan/laitoksen kappelissa, jossa vainaja sinä hetkenä on. Se minkä verran ihminen muuttuu kuoleman jälkeen, on hyvin yksilöllistä. Jos hautaustoimisto suosittelee omaiselle, että arkkua ei enää tulisi avata vainajan huonon kunnon takia, tulee tämä ottaa vakavasti. Vaikka omaisilla on oikeus katsoa huonokuntoistakin vainajaa, niin hautaustoimistolla (tai esim. kappelihenkilökunnalla) ei ole velvollisuutta olla paikalla vainajan näytössä tai näyttää huonokuntoista vainajaa.

Toimistoissamme myytävät kotimaiset massiivipuuarkut ovat arkuista ekologisimpia. Ne kuormittavat luontoa vähiten tuotantoprosessista lähtien maatumiseen tai palamiseen. Kotimaisten puuarkkujen materiaali saadaan läheltä, ne palavat puhtaasti sekä maatuvat täydellisesti ja nopeasti. Puuarkkujen valmistuksessa ei käytetä lainkaan luontoa haittaavia kemikaaleja.

Kangasverhoilu on tullut hautauskulttuuriimme idästä, eikä verhoiltuja arkkuja muualla Euroopassa näe. Myös verhoillut arkut ovat puuarkkuja, joiden pinta on verhoiltu useimmiten joko puuvillalla, raakasilkillä, pellavalla tai puuvillasatiinilla. Kaikki mallistomme arkut on verhoiltu ekologisilla, krematoriotyöntekijöiden työturvallisuuden kriteerit täyttävillä kankailla vuosikausia. 1.1.2017 on myös muiden ollut pakko siirtyä käyttämään luonnonmateriaaleja arkkujen verhoilussa, sillä kaikkien Suomeen haudattavien tai Suomessa tuhkattavien arkkujen kangasverhoilussa on sallittua käyttää ainoastaan luonnonmateriaaleja.

Vaikka sekä massiivipuuarkut että kangasverhoillut arkut soveltuvat molemmat maa- tai tuhkaushautaukseen, käytetään useammin puuarkkuja tuhkauksessa sen paremman palamisominaisuuden takia.

Ei.
On myytti, että pahvi olisi hautauksessa ekologinen. Pahvin tuotanto ja sen useat käsittelykerrat kuluttavat luontoa huomattavasti enemmän kuin kotimaisen puuarkun valmistus. Pahvintuotantoon käytetään mm. yhtä paperitonnia kohden 12 tuhatta litraa juomakelpoista vettä. Materiaalien pitkät kuljetusmatkat, monivaiheiset tuotantoprosessit ja vainajan tuhkaamiseen kuluva moninkertainen energian kuluminen eivät myöskään puhu ekologisuuden puolesta.

Pahviarkku hautaamistarkoitukseen on kyseenalainen. Pahvi ei kestä käsittelyä kuten puu, ja osa krematorioista onkin kieltäytynyt vastaanottamasta pahviarkkuja. Pahvi ei kestä kylmäsäilytystä eikä kosteaa, sen kestävyyttä ei pystytä takaamaan, eikä se tuhkatessa aloita vainajan palamisprosessia. Pahviarkku ei myöskään ole tiivis, vaan saumat saattavat raottua ja pahvi pehmetä. Pahviarkkujen lopulliset kustannukset nousisivat keskihintaisten arkkujen tasolle niiden vaatiessa erityistoimenpiteitä. Useimmat krematoriot eivät edellä mainituista syistä ota vastaan arkkuja, joiden rakenne on pahvia.

Olemme vastuullinen, eettinen ja ammattitaitoinen hautaustoimisto. Pahviarkut eivät kuulu valikoimiimme.

Olemme laadukas, kotimainen perheyritys, jolla on vankka vuosikymmenten ammattitaito. Viipurin Hautaustoimiston juuret ovat luonnollisesti Viipurissa, jossa toimisto olikin paikkakunnan vanhin hautaustoimisto.

Henkilökuntamme osallistuu säännöllisesti alan koulutuksiin ja on ajanmukainen. Hautauspalveluiden lisäksi meillä on oma sidontapalvelu, perunkirjoituspalvelu sekä kuolinpesäpalvelu, jonka ansiosta tunnemme asiakkaillemme toteutetun palvelun läpikotaisin ja pystymme seuraamaan tuotteiden ja palvelun laatua hyvin tarkasti.

Olemme eettinen perheyritys, jonka perusarvoja on rehellisyys, luottamus ja kotimaisuus.

Asiakaspalautteemme on erittäin positiivista ja meillä asioineet suvut palaavatkin palveluihimme aina uudelleen. Vanhimmat asiakassuhteemme ovat Viipurin ajoilta, jolloin toimimme Torkkelinkadulla. Suuri osa asiakaskunnastamme ovat sellaisia, jotka ovat käyttäneet palvelujamme aiemminkin tai jotka ovat saaneet yhteystietomme meidän palvelun hyväksi havainneelta ystävältä tai tuttavalta.

Haluatko kysyä jotain muuta?