Mikä on hautaustestamentti?

Hautaustestamentti

Hautaustestamentti on juridisesti pätevä dokumentti, johon on kirjattu henkilön omat toiveet hautausjärjestelyistänsä. Hautaustestamentti voi olla niin yksityiskohtainen tai niin löyhä kuin tekijä tahtoo sen olevan. Testamenttiin liitetään hautajaissuunnitelma ja ennakkotilaus.

Hautaustestamentin laatimista varten tulee toimistollemme varata aika, jolloin testamenttia allekirjoitettaessa paikalla ovat testamenttiin vaadittavat todistajat.

Testamentissa voidaan maininta, että hautauskulut maksetaan testamentin tekijän tietyltä tililtä, jonne on talletettu vähintään hautaussuunnitelmaa vastaava summa. Tällöin hautaustoimisto voi huolehtia hautausjärjestelyistä alusta loppuun testamentin mukaisesti. Testamentissa valtuutetun tahon on luonnollisesti toimittava testamentin tekijän toiveen mukaan maan lait ja asetukset huomioiden.

Miksi tehdä hautaustestamentti?

Hautajaiset

Hautaustestamentti laaditaan usein siksi, että sillä halutaan varmistaa oman tahdon toteutuminen ja toisaalta jäljelle jäävien huolta halutaan keventää. Syynä voi olla sekin, että jäljelle jäävien ei tarvitse keskenään neuvotella läheisensä hautausjärjestelyistä, tai ettei testamentintekijän lähipiirissä ole sellaista henkilöä, joka järjestelyistä tulisi aikanaan huolehtimaan.

Testamentteja tehdään kaikissa ikäluokissa ja erilaisissa talouksissa. Testamentteja on tehnyt niin perheelliset kuin nekin, joilla ei ole omia sukulaisia huolehtimassa järjestelyistä.

Hautaustestamentin laatiminen on maksutonta. Myös yleistestamentin laatiminen on maksutonta, kun se tehdään hautaustestamentin yhteydessä.

Olemme mielellämme avuksi, kun haluatte kirjata omia toiveita tavalla tai toisella. Neuvomme ja avustamme oikeanlaisen asiakirjan laatimisessa.

Hautausjärjestelyni-vihkonen

Varsinaisen hautaustestamentin sijaan voi toiveet täyttää erityiseen Hautausjärjestelyni –vihkoseen. Vihkoa on helppo täyttää. Siinä on jokaisen lyhyen johdantotekstin jälkeen kysymys ja muutamia valmiita vaihtoehtoja, joista rastitaan itselle sopiva kohta. Lomakkeessa on aina mahdollisuus kirjoittaa vapaata tekstiä sekä kohta, jossa jätetään päätös omaisten tehtäväksi.

Kun omat toiveet on kirjattu, on siitä hyvä mainita läheisille, jotta toiveet löytyvät kun niitä tarvitaan.

Hautausjärjestelyni –vihkosia saa liikkeestämme. Ota yhteyttä alla olevalla ”Aloita tästä”- kaavakkeella tai puh. 050 4727 980 / palvelu@viipuri-aaltonen.fi.

Silmu-uurna