AVI suosittelee, että omat toiveet hautaamisen suhteen kirjattaisiin selkeästi elinaikana. Näin voidaan kuoleman kohdatessa toimia kiistatta henkilön itse toivomalla tavalla, eikä järjestelyjen suhteen jää epäselvyyksiä. Tällöin myöskään jäljelle jääville ei pääse syntymään eripuraa tai epätietoisuutta.

Varaa aika hautaussuunnitelman laatimiseen puh. 050 4727 980.


Lähde: Aluehallintovirasto

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry on kehittänyt hautaustestamentin, johon voi turvallisesti kirjata omat toiveensa niin tarkasti kuin haluaa. Vaihtoehtona hautaustestamentille on vihkonen, johon kirjataan toiveet ilman todistajia.

Tilaa vihkonen: palvelu(at)viipuri-aaltonen.fi