Omaisilla on oikeus katsoa vainajaa. Tämä tulisi tapahtua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos mahdollista, niin siinä sairaalan/laitoksen kappelissa, jossa vainaja sinä hetkenä on. Se minkä verran ihminen muuttuu kuoleman jälkeen, on hyvin yksilöllistä. Jos hautaustoimisto suosittelee omaiselle, että arkkua ei enää tulisi avata vainajan huonon kunnon takia, tulee tämä ottaa vakavasti. Vaikka omaisilla on oikeus katsoa huonokuntoistakin vainajaa, niin hautaustoimistolla (tai esim. kappelihenkilökunnalla) ei ole velvollisuutta olla paikalla vainajan näytössä tai näyttää huonokuntoista vainajaa.