Hautaustoimistoomme voi olla yhteydessä heti, kun voimat siihen riittävät. Useimmiten hautaustoimistoomme otetaan yhteyttä parin päivän sisällä kuolemasta.

Hautausluvan tai kuolintodistuksen valmistumista ei ole tarpeen odottaa. Ensimmäisen yhteydenoton voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai kotisivujemme kautta, jonka jälkeen sovimme henkilökohtaisen tapaamisen toimistossamme. Jos omaisilla ei ole mahdollisuutta tulla toimistoomme, hautausjärjestelyistä on mahdollista sopia puhelimitse sekä verkossa. Tapaamisen voi sopia myös omaisen kotiin. Lisäksi hautausjärjestelyt voidaan aloittaa myös kotisivujemme kautta vuorokauden ympäri kohdasta:

Kun toimistollemme annetaan toimeksianto järjestää hautajaiset, jää käytännön asioiden vastuu meille. Me opastamme omaista miten jatkossa tulee toimia ja olemme tavoitettavissa jokaisessa omaista askarruttavassa asiassa. Ymmärrämme, että omaiset ovat uuden asian äärellä ja mahdollisesti ensimmäistä kertaa. Me autamme parhaamme mukaan kaikessa hautausjärjestelyihin liittyvässä.

Eräs omainen halusi jakaa parhaan neuvon, jonka sai pastorilta, kun illalla oli saatu kuolinviesti läheisen äkillisestä poismenosta: Yritä saada ensi yönä unta ja nukkua yö mahdollisimman hyvin. Heti aamulla ota yhteys hautaustoimistoon, niin kaikki selviää.

Kuka voi lähteä hautajaisia järjestämään?

Käytännön asioita hoitaa usein vainajan parhaiten tuntenut henkilö. Se voi olla sukulainen ystävä tai vaikkapa naapuri. Usein se on leski, lapset tai muu läheinen. Järjestelyt voidaan aloittaa välittömästä kuoleman tapahduttua.

Ensimmäisellä kerralla hautaustoimistossa asioidessa ei tarvita hautauslupaa. Hautausjärjestelyiden alussa tarvitaan muun muassa: vainajan henkilötiedot, tieto mahdollisesta hautaustestamentista sekä hautausta hoitavan henkilön yhteystiedot. Näillä tiedoilla päästään aloittamaan järjestelyt.

Kuinka nopeasti kuolemasta hautajaiset järjestetään?

Hautajaiset järjestetään useimmiten noin kahden – kolmen viikon sisällä kuolemasta. Käytännön asiat vaikuttavat kuitenkin hautajaisten ajankohtaan. Ei ole epätavallista, että hautajaiset on muutaman päivän sisällä kuolemasta tai toisaalta kuukauden päästä. Hautaustoimilaissa (6.6.2003/457 -2§) on kuitenkin säädetty, että ”vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivästystä haudattava tai tuhkattava”

Lääketieteellinen ja oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvitys

Hautaustoimisto selvittää tehdäänkö vainajalle ruumiinavausta ja jos tehdään tuleeko lääketieteellinen tai oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Kuolintapa ja aikaisemmat hoitosuhteet määrittävät suoritetaanko vainajalle ruumiinavausta. Ennen lääketieteellistä ruumiinavausta vainajaa hoitanut lääkäri keskustelee lähiomaisen kanssa. Tässä vaiheessa omainen voi haluttaessa kieltäytyä ruumiinavauksesta.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tulee kysymykseen silloin, kun kuolinsyy on ollut ennalta arvaamaton esimerkiksi tapaturma, eikä kuoleman tiedetä johtuneen sairaudesta. Epäselvissä kuolintapauksissa tutkimuksia selvittää lääkäri ja poliisi yhdessä.

Ruumiinavauksen jälkeen lääkäri kirjoittaa luvan hautaamista varten. Tämän jälkeen tieto vainajan kuolemasta menee maistraatin kautta väestötietojärjestelmään, jonka jälkeen muun muassa pankit ja muut viranomaiset saavat tiedon henkilön kuolemasta. Mikäli kuolinkirjaus jostain syystä viivästyy, tarvitsee omainen esim. pankissa kuolinpesän asioita hoitaessa vainajan hautausluvan.

Mitä pitää tehdä/huomioida ennen hautaustoimistoon tuloa?

Käymme tapaamisessa läpi asioita, jonka pohjalta ilmenee seikat, jotka tulee huomioida. Etukäteen ei siis mukana tarvitse olla mitään. Kuitenkin jos tiedossa on, että vainajalle halutaan pukea omat vaatteet niin ne voi ottaa mukaan jo ensimmäiseen tapaamiseen. Käytännössä tulemme kysymään samoja tietoja vainajasta, jotka löytyvät esim. kelakortista. Tapaamiseen menee yleensä aikaa noin tunti.

Miksi valitsen Viipurin Hautaustoimiston/ Hautauspalvelu AaltoSen?

Olemme laadukas, kotimainen perheyritys, jolla on vankka vuosikymmenten ammattitaito. Espoossa olemme alueen vanhimpia hautaustoimistoja ja Viipurin Hautaustoimiston juuret ovat luonnollisesti Viipurissa, jossa toimisto olikin paikkakunnan vanhin hautaustoimisto.

Henkilökuntamme osallistuu säännöllisesti alan koulutuksiin ja on ajanmukainen. Hautauspalveluiden lisäksi meillä on oma sidontapalvelu ja oma perunkirjoituspalvelu, jonka ansiosta tunnemme asiakkaillemme toteutetun palvelun läpikotaisin ja pystymme seuraamaan tuotteiden ja palvelun laatua hyvin tarkasti.

Olemme eettinen perheyritys, jonka perusarvoja on rehellisyys, luottamus ja kotimaisuus.

Asiakaspalautteemme on erittäin positiivista ja meillä asioineet suvut palaavatkin palveluihimme aina uudelleen. Vanhimmat asiakassuhteemme ovat Viipurin ajoilta, jolloin toimimme Torkkelinkadulla. Suuri osa asiakaskunnastamme ovat sellaisia, jotka ovat käyttäneet palvelujamme aiemminkin tai jotka ovat saaneet yhteystietomme meidän palvelun hyväksi havainneelta ystävältä tai tuttavalta.

Haluatko kysyä jotain muuta?