1. Ett sista farväl

2. En saknadens hälsning

3. Med innerlig saknad

4. I tacksammt minne bevarad

5. Med kärlek minnas

6. Oändlimgt saknad

7. Älskad- saknad

8. Älskat i livet saknad i döden

9. Tack för Din kärlek

10. Välsignad vare Ditt minne

11. I ljust minne bevarad

12. Med tacksamhet och saknad

13. I Djup saknad

14. Med tack för trogen uppskattad livsgärning.

15. Händer sänkta, ögon slutna, livets sista krafter brutna.

16. Det finns en port som öppnas tyst, och stängdes utan dån–

17. – Var finns hem, dit sorg ej hunnit. Var finns den kind, där sorgens tår ej runnit.

18. ”Evad vi leva eller dö, höra vi Herren till.”

19. Det var vår lott att äga och att mista se banden knytas och banden brista.

20. Den största sorgen är utan ord.

21. ”Minnet är värmande lågor sen höstens gylldene skatt.”

22. Nu slut är smärtan, du funnit frid.

23. Trött är min själ o Gud söv den sen stilla på fården.

24. Vägen, sanningen och livet hos Herren Du fann.

25. Gud vet vilken börda var människa tål och vet när Han vila bereder.

26. Lysen mig stjärnor himmelens ljus, lysen mig hem till min Faders hus.

27. ”Trötta händer domnat slut är hjärtans slag.”

28.” Minnet är lekande vågor. Stjärnan i sorgernas natt–”

29. Mor har stilla somnat, ifrån strävsam arbetsdag.

30. Tårar falla ödmjukt sakta, i de spår du lämnat kvar.

31. Tack för all uppoffring och kärlek så stor.

32. Tiden var ej lång, minnet djupt bevaras.

33. En sista hälsning.

34. ”Mitt hjärta kan ej glömma den jag djupast älska lärt.”

35. Ett strävsamt liv har slocknat ut, en flitig hand har dömnat-

36. Djup i hjärtat kännes såren, läk sen Du, som allt förmår-

37. Nu tackar jag Dig, min Gud när aftonklockan bringat bud att vilans stund år inne.

38. Allt vad jordiskt är förgår; Herrens kärlek blott består. ( P. Gerhard)

39. Den frommes prövning är ej lång: hans död bott en övergång hem till det rätta livet. ( J. O Wallin)

40. Det brister en sträng här nere, där uppe den stämmes klar-

41. Din rastlösa själ har funnit ro, vila i evig frid.

42. Ej graven oss betvingar och skymmer andens syn. Vår själ på starka vingar skall vila säll mon skyn. ( J. Tegengren)

43. En dalande dag, en flyktig stund är manniskans levnad i tiden. ( J. Johansson)

44. En våg har hunnit sin trygga strand och kastas ej mer kring haven–

45. Evige Gud. Hos Dig är bäst för sorgsna själar att vara. ( J. Tegengren)

46. Här nere vi digna i sorger och strid, där uppe blir oron förvandlad i frid. ( M. Paavola)

47. Härlig är jorden, härlig är Guds himmel–

48. I fridens boning du vile gott.

49. Jordens dimmor vikit för himmelens klarhet.

50. Kom, o Jesu, bliv mig när låt mig bliva där Du är.

51. Liv skall ur döden växa och gro svaghet blir styrka, ångest blir ro. ( F. R Havergal)

52. Livets börda med saktmot du bar, himmelens lön är den vila du har. ( J. L Runeberg)


Tutustu myös

TUKEA & OHJEITA