Saako kirkon hautausmaalle haudata kirkkoon kuulumattomia?

Saa. Seurakunnilla on velvollisuus osoittaa hautapaikka vainajalle vainajan kotikunnasta niin vaadittaessa. Seurakunnalla on myös velvollisuus osoittaa niin sanottu tunnukseton hautapaikka sellaisille, jotka eivät halua tulla haudatuksi siunattuun kirkkomaahan.

On siis mahdollista haudata olemassa olevaan sukuhautaan kirkkoon kuuluvia sekä kirkkoon kuulumattomia, sekä paikkakuntalaisen saada uusi hautasija hautausmaalta.

Vainaja ei kuulu seurakuntaan. Miten hautajaiset järjestetään?

Yleisesti ottaen hautajaisia järjestetään jokaiselle uskontokunnalle ominaisesti.

Uskonnottomissa hautajaisissa muistopuheen kappelissa pitää usein ammattipuhuja ja tilaisuudessa kuunnellaan enemmän musiikkia. Tilaisuuden kulku suunnitellaan yksilöllisesti, mutta usein tilaisuus on samantyyppinen kuin hautajaiset yleensä. On alkumusiikkia, kukkien laskeminen arkulle, yhdessä laulettavaa musiikkia tai yhdessä kuunneltavaa musiikkia, muistopuhe ja lopuksi loppumusiikki. Puhujana voi vaihtoehtoisesti toimia saattoväen joukosta löytyvä läheinen.

Toiveet musiikin suhteen on mahdollista ottaa vapaammin huomioon, kun hautajaiset pidetään Krematoriosäätiön ylläpitämässä Hietaniemen krematoriokappelissa. Hautaustapa voi olla joko arkkuhautaus tai tuhkaaminen.