Hautausjärjestelyt kustantavat noin 900 eurosta ylöspäin keskikustannusten ollessa 1 800 -2 500 euron luokkaa. 

Hautausjärjestelyjen kustannukset koostuvat pääpiireittäin vainajan kuljetukseen liittyvistä tehtävistä, arkusta, vainajan vaatetuksesta, mahdollisesta uurnasta, kukkakoristeluista, tilaisuuden käsiohjelmista sekä järjestelykuluista. Seurakunta veloittaa hautapaikkamaksuista ja tarvittaessa tuhkaamisesta.

Lisäksi asiakkailla on mahdollista tilata musiikki- tai/ja lauluesiintyjiä, omaisten kuljetusta, kutsujen lähetystä tai muuta tarvittavaa palvelua. Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitamme asiakkaiden toiveet ja keskustelemme eri vaihtoehdoista.

Valtakunnallisella tasolla kuolinpesän kaikki kuolemaan liittyvät kulut ovat keskimäärin alle 4 000 euroa.  Niin sanottuja pakollisia kuluja ovat hautausjärjestelyistä koostuvan laskun lisäksi tuhkaukseen tai maahan hautaamiseen liittyvät kulut sekä perunkirjoitukseen liittyvät kulut.   

Mikäli kuolinpesällä on tietty summa käytettävissä hautajaisia varten, voimme suunnitella järjestelyt käytettävissä olevan rahasumman mukaan. Hautauskulut ovat kuolinpesän kuluja, jotka maksetaan kuolinpesän varoista, ja jotka ovat vähennyskelpoisia perintöverotuksessa. Yksikin pesän osakas voi maksaa kuolinpesän tililtä hautaukseen liittyviä kuluja. Näitä ovat ensisijaisesti: hautaustoimiston lasku, muistotilaisuus, hautapaikkamaksut, hautakivityöt ja perunkirjoitus.

Yleisestä ajattelusta poiketen alusta asti hautaustoimistomme järjestettäväksi annetut toimeksiannot eivät lisää vaan useimmiten säästävät kuolinpesän kustannuksia. Edullisimman mukaisesti tehdyt hautausjärjestelyt hoituvat niin, että me järjestämme kaiken hautajaisia varten ja ilmoitamme omaisille ajat, paikat ja muut tarvittavat yksityiskohdat. Tällöin on luonnollisesti otettava huomioon, että omaisella ei välttämättä voi olla erityistoiveita.

Hautausjärjestelyiden alussa on hyvä selvittää myös onko vainajalla ollut työnantajan ottama ryhmähenkivakuutus tai jokin muu kuoleman varalle otettu vakuutus.

Varattoman kuolinpesän ollessa kyseessä, voivat omaiset kääntyä vainajan asuinalueen sosiaalitoimiston puoleen. Toimeentulon piirissä ollut vainaja voi saada sosiaalitoimesta maksusitoumuksen välttämättömimpiin hautajaiskuluihin.